Informacje o firmie

Antykwariat i Księgarnia Tezeusz Sp. z o.o.

34-734 Kasinka Mała 657

NIP: 737 220 86 63

Regon: 365408801

KRS: 0000637060

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy

Wysokość kapitału zakładowego: 2 696 600,00 zł


Adres korespondencyjny:

Antykwariat i Księgarnia Tezeusz Sp. z o.o.

32-433 Lubień 1119