Polityka prywatności

Niniejsze zasady dotyczą gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez aplikację internetową skupksiazek.pl, dalej zwaną "Aplikacją", prowadzoną przez Antykwariat i Księgarnia Tezeusz Sp. z o.o. z siedzibą w Kasince Małej 657, 34-734 Kasinka Mała, dalej zwaną "Właścicielem Aplikacji".


1. Dane zbierane przez Właściciela Aplikacji podczas rejestracji.

Właściciel Aplikacji zbiera za pośrednictwem Aplikacji oraz innych form komunikacji:

  • imię i nazwisko,
  • adres,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu zarejestrowania konta i skorzystania z usługi skupu książek za pomocą Aplikacji. Podanie powyższych danych jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o kontakt pod adres e-mail info@skupksiazek.pl .


2. Udostępnianie informacji.

W celu realizacji usługi, Właściciel Aplikacji może udostępniać zebrane od Państwa dane do DHL Parcel Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Osmańskiej 2, 02-823 Warszawa. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Dodatkowo, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


3. Korzystanie z przysługujących praw.

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Aplikacji, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@skupksiazek.pl. Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@skupksiazek.pl.


4. Pytania i zastrzeżenia.

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem e-mail: info@skupksiazek.pl.